5 начина да намалим разходите си в стопанството

5 начина да намалим разходите си в стопанството

Земеделието е трудно!

Двата основни фактора, които влияят върху приходите, са климатичните условия и цените на продукцията, и двата са изцяло извън контрола на земеделските производители.

В много случаи стопанството изпитва  нестабилност и при необходимите вложения, които са извън техния контрол.

И все пак има начини за умно управление на разходите. Тази публикация ще се фокусира върху пет начина, които използват фермери от различни държави, за да намалят успешно разходите в стопанството си.

Ето и някои идеи:

  • Сътрудничество

С други фермери или чрез сформиране на група за закупуване, съвместната работа може да намали разходите и да повиши ефективността. Въпреки това е важно да се групираме с хора, с които имаме сходен начин на мислене като нашия.

Двете големи области, в които сътрудничеството може да помогне, са оборудване и труд. „Споделянето на оборудване, особено машини с висока стойност, означава по-добро използване“. „Що се отнася до труда, всеки има различни умения и стопанствата имат различни изисквания, така че споделянето на тези услуги разширява набора от умения и намалява разходите

Земеделските производители също могат да си сътрудничат, когато купуват или продават, което им дава по-голямо влияние на пазара.

  1. Приложение на торове след почвени тестове

Правилното управление на ресурсите винаги вдига доходността. Използването на почвен тест за определяне на изискванията на конкретното поле и културата, която планирате да засеете може сериозно да намали количеството на торовете, които трябва да внесете.

Така ще установите точната сума, която трябва да вложите за азот, фосфор, калий и др., къде може да намалите количествата без намаляване на добива. Определянето на количествата на отделните полета ще ви помогне и за следващите години да сте наясно с изискванията на конкретните парцели.

3.Данъчна ефективност

Управлението на данъчните задължения обикновено е свързано с негативни емоции и увеличаване на разходите. То е обаче и един от начините, по който земеделските производители могат да управляват паричния си поток. Oсредняването на печалбите помага дори да се изменят колебанията в доходите през различните години и може да намали размера на дължимия данък. Земеделските производители също трябва да проверят дали имат право на данъчни кредити или други облаги. Консултацията със специалист може да ви помогне да откриете данъчни облекчения, за които дори не сте подозирали.

4) Инвестиране във вашите инструменти

Използването на машини под наем може да намали разходите, а може да проучите възможностите за възобновяема енергия, като турбини, които могат да увеличат приходите и да намалят сметките.

Въпреки това, земеделските производители биха могли също така да заменят старите машини, за да намалят разходите за ремонт. За да се гарантира, че техният бизнес не стои на едно място, земеделските производители трябва да знаят стойността на амортизацията, прилагана към активи като машините, и да се уверят, че те използват тези средства за реинвестиране в основно оборудване. Лесно е амортизацията да бъде пренебрегната, тъй като това е ефективно коригиране на позицията за печалба на бизнеса, но няма отрицателно въздействие върху паричните средства. В идеалния случай инвестициите трябва да надхвърлят обезценяването през всяка година, за да се увеличи стойността на активите, а не просто да се ограничи спадът в стойността.

5) Внимание към детайла

Вниманието към детайлите също може да намали рисковете във фермата. Пренебрегването на част от детайлите може да позволи на риска да се промъкне. Когато има ограничение във времето хората бързат да изпълняват задачи, и рискът от грешки и загуби автоматично се увеличава.

Ето защо много земеделски производители сега осъзнават необходимостта от адаптиране на управлението на риска като централен елемент от тяхната цялостна стратегия за управление на стопанствата.

Най-успешните земеделски производители често ще прилагат този процес на всяко ниво от бизнеса. Използването на времето е най-важното и често фермерите могат да се окажат твърде заети с ежедневието. Земеделските производители също могат да намалят загубите, независимо дали чрез изтичане на кранове, загуби от силаж или загуби от добива, които могат да бъдат избегнати. Въпрос на всичко, за да се опита да го направи по-добре и по-ефективно.

https://www.nfumutual.co.uk/news-and-stories/cut-farm-costs/

Секция продукти

Реколта БГ предоставя възможност за безплатно търсене на продукти за растителна защита по различни критерии

Реколта БГ предоставя възможност на всички вносители и търговци на продукти за растителна защита с регистрация в БАБХ да публикуват безплатно своите продукти на страниците ни.

Запишете се тук, за да получавате новини!

There is no form with title: "SEOWP: MailChimp Subscribe Form – Vertical". Select a new form title if you rename it.

Други продукти

Вижте всички продукти

Leave a Comment