nufarm ню фарм

Агроксон

Култури: Пшеница, ечемик Приложение, доза и карантинен срок: 200 мл/дка Срещу широколистни плевели. Внася се във фаза братене на културите…
Вижте повече
nufarm ню фарм

Агроксон 500 СЛ

Култури: Пшеница, ечемик Приложение, доза и карантинен срок: 160-200 мл продукт/ дка Срещу Широколистни плевели – внася се във фаза…
Вижте повече
bayer байер

Аденго 465 СК

Култури: Царевица Приложение, доза и карантинен срок: 35 и 44 мл/дка (преди поникване) 35 мл/дка (ранно вегетационно) Срещу едногодишни житни…
Вижте повече
adama адама

Ажил 100 ЕК

Култури: Домати, лук, захарно цвекло, памук Приложение, доза и карантинен срок: -75-120 мл/дка; --150-200 мл/дка --- 100-150 мл/дка 75-120 мл/дка…
Вижте повече

Акамос 500

Култури: Картофи Приложение, доза и карантинен срок: 400 мл/дка Срещу широколистни и някои едногодишни житни плевели – внася се във…
Вижте повече
basf басф

Акрис

Култури: Царевица Приложение, доза и карантинен срок: 200-300 мл/дка Срещу широколистни и някои едногодишни житни плевели. Прилага се във фаза…
Вижте повече
syngenta синджента

Аксиал 050 ЕК

Култури: Пшеница и ечемик Приложение, доза и карантинен срок: 60-90 мл/дка с 20-40 л/дка работен разтвор Срещу широколистни и някои…
Вижте повече
syngenta синджента

Аксиал ЕДНО

Култури: Пшеница и ечемик Приложение, доза и карантинен срок: 60-90 мл/дка с 20-40 л/дка работен разтвор Срещу едногодишни житни плевели…
Вижте повече
cheminova хеминова

Акурат 20 ВГ

Култури: Пшеница (мека и твърда) Приложение, доза и карантинен срок: 1,5 гр./дка 3 гр./дка Срещу едногодишни широколистни плевели: Внася се…
Вижте повече
cheminova хеминова

Акурат 60 ВГ

Култури: Пшеница и ечемик Приложение, доза и карантинен срок: 1 г/дка Срещу едногодишни широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди…
Вижте повече