bayer байер

Велум Прайм

Култури: Домати, патладжан, пипер, краставици, корнишони, тиквички, пъпеш, диня, тиква Приложение, доза и карантинен срок: 37,5-62,5мл/дка Срещу галови нематоди (Meloidogyne…
Вижте повече
afrasa

Афромил

Култури: Домати, Патладжан, Пипер Приложение, доза и карантинен срок: 1 л/ дка Срещу нематоди от рода Meloidogyne spp. и Ditylenchus…
Вижте повече
kanesho soil treatment канешо

Базамид Гранулат

Култури: Домати Приложение, доза и карантинен срок: 50-70 кг/дка Галови нематоди (Род. Meloidogynae) по оранжерийни домати – внася се 40-50…
Вижте повече
dupont international дюпон

Видейт 10 г

Култури: Патладжан Приложение, доза и карантинен срок: 30 кг/х Галови нематоди (Meloidogyne incognita) по патладжан. Прилага се при засаждане (браздово)…
Вижте повече
dupont international дюпон

Видейт 10 л.

Култури: Пипер Приложение, доза и карантинен срок: 1-2 л/дка Срещу Нематоди (Meloidogyne sp.) – внася се във фаза веднага след…
Вижте повече
ecospray екоспрей

Гранули Немгуард

Култури: Моркови Приложение, доза и карантинен срок: 2-2,5 кг/продукт/дка Срещу Свободно живеещи нематоди, галови нематоди – внася се преди сеитба…
Вижте повече
taminco таминко

Немасол 510

Култури: Почва Приложение, доза и карантинен срок: 80-100 л/дка Галови нематоди (Meloidogyne arenaria), почвени патогени: Фузариум (Fusarium oxisporum.), вертицилиум (Verticillium…
Вижте повече
ishihara sangio Ишихара Сангио

Нематорин Г

Култури: Домати Приложение, доза и карантинен срок: 3 кг/дка Срещу галообразуващи нематоди (Meloidogyne sp.) --- Култури: Картофи Приложение, доза и…
Вижте повече
lainco лаинко

Олреди

Култури: Домати, Патладжан, Пипер, Растения от сем. Тиквови с ядлива кора Приложение, доза и карантинен срок: 1 л/дка Нематоди от…
Вижте повече
bayer байер

Мокап 10 Г

Култури: Почва Приложение, доза и карантинен срок: 4 кг/дка Срещу Телени червеи (Сем. Elateridae) 14 дни. Култури: Почва Приложение, доза…
Вижте повече