ПЛАН ЗА СЕИТБЕНА НОРМА НА СЛЯТА ПОВЪРХНОСТ
Сеитбена норма: {math_result} кг семена на декар

Общо количество семена: {math_result} кг


ПЛАН ЗА СЕИТБЕНА НОРМА ЗА ОКОПНИ КУЛТУРИ
Сеитбена норма: {math_result} кг семена на декар

Общо количество семена: {math_result} кг