Подробен калкулатор царевица

Изчисляването на потенциалната печалба от Вашите царевични полета може да изиграе ключова роля за успешния сезон. Калкулаторът за царевица е специално разработен за тази култура и дава възможност чрез въвеждане на разходите за основните мероприятия, приходите, които могат да се получат спрямо очаквания добив да се изчисли печалбата. Калкулаторът е разработен в детайли, като са включени най-често използваните стъпки при отглеждане на царевица, ако нямате желание да планирате някоя от изброените стъпки на Вашите полета, просто оставете клетката празна, това няма да повлияе на крайния резултат.

В секция технологични карти може да разгледате източници с примерни Технологични карти за отглеждане на царевица.

Забележка: при въвеждане на цифри с десетична запетая е необходимо да въведете точка (.) със запетая калкулаторът не работи. Например: 0.5 мл, а не 0,15.