Подробен калкулатор пшеница

Пшеницата е основна култура за България  планирането на дейностите и разходите може да бъде от ключово значение за отглеждането й. Калкулаторът е разработен специално за пшеница с всички стъпки, които могат да се включат в процеса на вегетацията й. Крайната цел е да изчислите печалбата, която може да достигнете на Вашите полетата, въвеждайки декарите, които обработвате с културата, разходите за основните мероприятия, очаквания добив и приходите. В подробния калкулатор са описани стъпките при отглеждане на пшеница, в случай, че някоя от стъпките не е във Вашия план за отглеждане на пшеница, просто може да оставите клетката празна и да продължите към следващите стъпки.

В секция технологични карти може да разгледате източници с примерни Технологични карти за отглеждане на пшеница.

Забележка: при въвеждане на цифри с десетична запетая е необходимо да въведете точка (.) със запетая калкулаторът не работи. Например: 0.5 мл, а не 0,15.