Подробен калкулатор рапица

Калкулаторът е разработен с цел да изчислите печалбата, която може да достигнете на Вашите полетата с рапица, въвеждайки разходите за основните мероприятия, приходите, които може да получите спрямо очаквания добив. Калкулаторът е подробен (описани са стъпките при отглеждане на рапица) ако планирате да пропуснете някоя от изброените стъпки, просто оставете клетката празна, това няма да повлияе на крайния резултат.

В секция технологични карти може да разгледате източници с примерни Технологични карти за отглеждане на рапица.

Забележка: при въвеждане на цифри с десетична запетая е небходимо да въведете точка (.) със запетая калкулаторът не работи. Например: 0.5 мл, а не 0,15.