Подробен калкулатор слънчоглед

Слънчогледовите полета имат огромно значение във всяко стопанство и планирането при отглеждането им, може да помогне да избегнете риска и да анализирате възможностите. Калкулаторът за слънчоглед е разработен с точно тази цел и дава възможност да се планират разходите и приходите и съответната печалба.

Калкулаторът е разработен в детайли с повечето мероприятия, свързани с отглеждането на слънчоглед. Ако някоя от изброените стъпки не е част от предвидените от Вас, просто оставете клетката празна и продължете нататък.

В секция технологични карти може да разгледате източници с примерни Технологични карти за отглеждане на слънчоглед.

Забележка: при въвеждане на цифри с десетична запетая е необходимо да въведете точка (.) със запетая калкулаторът не работи. Например: 0.5 мл, а не 0,15.